[fibosearch]
Công trình
Liên hệ
[fibosearch]

Bục phát biểu The One

Bục phát biểu The one ( Hòa phát cũ) kết hợp với bục tượng bác hòa phát tạo sự trang trọng, uy nghiêm của hội trường cho các doanh nghiệp,đơn vị hành chính sự nghiệp.
Bục được làm từ dòng gỗ sơn màu cánh dán truyền thống.